Ståltanker

Overjordisk drivstofftanker

Underjordisk drivstofftanker

Tanker for AdBlue

Overjordisk tanker for LPG og DME

Underjordisk tanker for LPG og DME

Tanker for flytende gjødsel

Industritanker

En tanker for hvert behov


NorContainer tilbyr et bredt utvalg av både vertikale og horisontale sylindriske tanker, designet for å kunne tilpasses og oppfylle individuelle kundekrav.


Vi forstår at behovene for tekniske spesifikasjoner varierer avhengig av de ulike substansene som skal lagres, samt betingelsene for tankens bruk. Vår tilnærming er å sørge for skreddersydde løsninger som ivaretar disse variablene, for å sikre optimal funksjonalitet og ytelse.


Vi tilbyr derfor følgende:


Overjordiske ståltankere (m. horisontal og vertikal akse)

Underjordiske ståltankere (m. horisontal akse) 

Enkeltveggede og dobbeltveggede ståltankere

Enkeltroms- og flerromstankere av stål (opp til 8 rom)

Trykktanker og trykkløse tankere av stål

Bruksområder


Ståltanker spiller en kritisk rolle i mange nøkkelsektorer i økonomien – inkludert industrielle og landbruksmessige virksomheter, militær- og servicenæringer, samt bygge- og brenselindustrien.


Disse tankene er utformet og produsert med stor vekt på å velge de rette designløsningene – som samtidig har solide konstruksjoner, og er bygget med materialer av høy kvalitet. Dette sikrer at ståltankene er holdbare, robuste, tette og praktiske i bruk. Disse egenskapene gjør ståltankene til pålitelige valg for ulike applikasjoner som krever strenge ytelses- og sikkerhetsstandarder.

I designfasen har vi kapasitet til nøye å fastsette viktige parametere for ståltankene – slik som volumet, antall rom og inndelingen, tankens lengde og diameter, samt valg av utstyr.


Vi er i tillegg åpne for å implementere skreddersydde løsninger som ikke er standardiserte. For eksempel kan ståltankeren sikres for å tåle spesielt utfordrende værforhold, eller utstyres med tilleggsfunksjoner som passer til produktets tiltenkte anvendelsesmåte. Dette kan inkludere interne varmeovner, spoler, isolasjonslag, stiger med sikring mot uautorisert adgang, landinger, plattformer, rekkverk, kum, kumforlengelser og lignende. 


For mer informasjon om hvordan vi kan skreddersy din ståltank, klikk deg videre her:  

Trygg oppbevaring av flytende substanser!


I mange industrielle sektorer er oppbevaring av korrosive, eksplosive, etsende eller giftige stoffer en integrert del av driften. Det er derfor ekstremt viktig å benytte gode lagringsløsninger som sikrer en trygg oppbevaring av slike substanser. Dette omhandler ikke bare hensynet til miljøbeskyttelse og risikoreduksjonen for kontaminering ved potensielle lekkasjer, men også bevarelse av de lagrede stoffenes faste parametere og kvaliteter.


Ståltanker er ideelt egnet for slike krevende lagringsbehov.

Holdbarhet og motstand mot korrosjon


Ståltanker er anerkjent for sin robusthet og lange levetid. Konstruert av høykvalitets stål, sikrer de en solid bygning som kan motstå selv de tøffeste miljøer.


De skreddersydde og beskyttende belegg, på både innsiden og utsiden av tankeren, er utformet for å motstå korrosjon og de  skadelige virkningene av aggressive kjemikalier. Disse beleggene danner en spesialisert barriere som beskytter innholdet mot tankveggene og forhindrer korrosjonsskader.

Ventilasjon og respirasjonsrør


Ståltankene er utrustet med ventilasjonssystemer og respirasjonsrør som sikrer kontrollert luftgjennomstrømning og beskytter mot uønskede trykkendringer.


Disse systemene tillater tankene å "puste", noe som eliminerer risikoen for å overskride de maksimalt tillatte trykkverdiene. Dette er kritisk for å forhindre implosjon eller eksplosjon som kan kompromittere tankens konstruksjon.


Slike sikkerhetstiltak er essensielle for å opprettholde sikre arbeidsforhold og for å minimere miljøpåvirkning.

Høyteknologiske deteksjonssystemer


For å sikre mot lekkasjer kan ståltankene utstyres med sofistikerte og automatiserte deteksjonssystemer.


Disse systemene er designet for å varsle om avvik i trykk, temperatur eller fuktighet, slik at potensielle problemer kan identifiseres raskt. Med lyd- og lysindikatorer kan rask respons varsles og iverksettes for å minimere risikoen for miljøskader som kan oppstå ved lekkasjer av farlige stoffer.


Kontrollsystemer for temperatur


For substanser som krever spesifikke temperaturer for sikker lagring, kan ståltankene utrustes med tilleggsfunksjoner for nøyaktig temperaturkontroll.


Dette inkluderer ekstra isolasjon for både tanken og tilhørende rørledninger, samt spesialiserte dyppvarmere (som varmespiraler), for å sikre konstante og optimale forhold.


Disse systemene kan være avgjørende for å beskytte det lagrede innholdet, og minimerer risikoen for nedbryting av stoffet – samt for å forlenge innholdets holdbarhet.

Hos oss er estetikken i våre produkter en prioritert faktor. Vi anerkjenner at utover tette, holdbare og miljøsikre egenskaper, legger våre kunder stadig større vekt på de visuelle aspektene av våre ståltanker. Dette er særlig relevant for overjordiske tanker som, gitt deres størrelse, ofte utgjør en markant del av omgivelsene på installasjonsstedet.


Detaljer som fargevalg på tankens utvendige side, varemerke gjennom logoer og informasjonsetiketter – samt estetikken til selve tanken og dens tilbehør – er alle sentrale faktorer som bidrar til å integrere tanken harmonisk i miljøet der den befinner seg, uten å forstyrre landskapets visuelle inntrykk.


Enten du søker en 1000-liters LPG-tank, en 100 000-liters drivstofftank eller en spesialtilpasset industriell tank – står vi klare til å bistå! Vi vil veilede deg i valg av det riktige produktet og dets spesifikasjoner, og vi tilbyr også et fullstendig transporttilbud for å sikre at din bestilling ankommer trygt og til rett tid på installasjonsstedet.

Kontakt oss

 
 
 
 
 

Adresse

NorContainer by NorFreight

Storgata 13
2050 Jessheim

Norway

E-post

sales@norcontainer.com

Telefon

+47 480 33 138

Copyright © Med enerett NorFreight AS