Industritanker

Bruksområder


I tillegg til vårt sortiment av standard ikke-trykk- og trykktanker for drivstoffindustrien, tilbyr vi skreddersydde løsninger for prosess- og industritanker. Vi forstår viktigheten av å opprettholde spesifikke fysiske og kjemiske egenskaper, samt riktig temperatur for ulike medier. Disse faktorene er ofte kritiske for å sikre kontinuerlig drift i prosessene der stoffene anvendes.


Med vår erfarne designavdeling, tilpasser vi våre løsninger etter individuelle kundebehov. Vår kompetanse innen dette feltet gjør oss i stand til å produsere industrielle ståltanker i alle størrelser, tilpasset for enhver driftssituasjon og for medier med varierende egenskaper. Våre tanker kan utstyres med tilleggsbeskyttelse som for eksempel ekstra rustbeskyttelse eller isolerende vegger. Vi tilbyr også installasjon av interne varmere eller spoler for å møte spesifikke krav og sikre optimal funksjonalitet.

Standardutstyr


Vi legger stor vekt på kvaliteten av våre produkter, med spesiell oppmerksomhet på styrke, tetthet og estetikk. Vårt sortiment er omfattende og inkluderer en rekke spesialiserte tanker designet for ulike industrielle formål:


Drivstofftanker for Fly: Tilpasset for sikker lagring og håndtering av flydrivstoff.

Oljetanker: Robuste løsninger for lagring av ulike typer olje.

Reservoar Vanntanker: For effektiv lagring av vann i industrielle prosesser.

Korrosjonsinhibitortanker: Designet for å hindre korrosjon i industrielle systemer.

Masuttanker: Ideelle for lagring av tungolje eller masut.

Ureatanker: Spesialbygde for sikker lagring av urea.

Retensjonsreservoarer: For oppsamling og lagring av ulike væsker.

Hydrofortanker: Tilpasset for trykkregulering i vannsystemer.

Glykoltanker: Egnet for lagring av glykol og andre kjølemidler.

Syretanker: Konstruert for sikker oppbevaring av syrer.

Tanker for Polyoler og Isocyanater: Spesielt designet for kjemikalier brukt i skumproduksjon.

Kjemikalietanker: Allsidige tanker for en rekke kjemiske produkter.

Spylervæsketanker: For lagring og distribusjon av spylervæske.

Teknologiske ståltanker og industritanker spiller en kritisk rolle i en rekke industrier. De er essensielle der det foregår teknologiske prosesser, noe som gjør dem anvendelige i en lang rekke bransjer. Dette inkluderer petrokjemisk industri, kosmetikkproduksjon, drivstoffindustrien, kjemisk industri og matproduksjon.


Disse tankene er designet med varierte konstruksjoner og kapasiteter for å møte de spesifikke behovene til enhver industri. Målet er å sørge for at de oppfyller nødvendige standarder for sikker og effektiv lagring av ulike substanser som brukes i industrien. Dette kan bety at tankene utrustes med spesialkomponenter som er nødvendige for de spesifikke teknologiske prosessene de er en del av.


Teknologiske og industrielle ståltanker er avgjørende for å opprettholde jevn produksjon. De tilbyr enkel og sikker tilgang til både drivstoff og halvfabrikata, slik som oljer, urea, glykol og andre kjemiske substanser. Med disse tankene kan bedrifter opprettholde kontinuerlige og effektive produksjonslinjer, noe som er avgjørende for deres drift.

Når man vurderer ståltanker for industrielle formål, er det flere viktige aspekter å ta hensyn til. Uansett om tanken skal brukes til lagring av drivstoff, flytende gass, gjødsel eller for andre industrielle behov, er det essensielt at den oppfyller visse tekniske krav. Disse inkluderer:


  • Miljømotstand: Tanken skal tåle de ytre miljøforholdene den utsettes for.
  • Tetthet: For å forhindre lekkasjer og sikre sikker lagring.
  • Korrosjonsbestandighet: Viktig for å forlenge tankens levetid og opprettholde dens integritet.
  • Termisk og Mekanisk Stabilitet: For å håndtere temperaturvariasjoner og fysiske påkjenninger.


Spesielt i tilfeller hvor aggressive substanser er involvert, er det viktig at tankene er designet for å forhindre kontaminering eller brannfare ved eventuelle lekkasjer. Avhengig av bruksområdet og hvordan tanken skal brukes, må den være utstyrt med passende komponenter, som ventiler, pumper, tilkoblinger, alarmsystemer og sikkerhetsutstyr. Det er også avgjørende at lagringsforholdene ikke påvirker det lagrede mediets fysiske og kjemiske egenskaper. Moderne industrielle prosesser krever derfor løsninger som kombinerer effektivitet med sikkerhet, uten kompromisser.

Kontakt oss

 
 
 
 
 

Adresse

NorContainer by NorFreight

Storgata 13
2050 Jessheim

Norway

E-post

sales@norcontainer.com

Telefon

+47 480 33 138

Copyright © Med enerett NorFreight AS