Tanker for AdBlue

Bruksområder


AdBlue er et væskeadditiv som brukes i dieselmotorer for å redusere utslipp av nitrogenoksider (NOx), som er skadelige for miljøet. Det er en vannbasert løsning som består av høyrenset urea (32,5%) og demineralisert vann (67,5%). Når AdBlue sprøytes inn i bilens eksosanlegg, passerer den gjennom en katalysator og reagerer med eksosgassen. Denne prosessen omdanner skadelige nitrogenoksider til ufarlig nitrogen og vanndamp. Dette systemet, kjent som Selektiv Katalytisk Reduksjon (SCR), er spesielt vanlig i moderne dieselkjøretøy for å møte strenge utslippsstandarder – slik som Euro 6. AdBlue forbrukes under kjøring og må etterfylles regelmessig.


Den enkleste og sikreste måten å etterfylle AdBlue på, sett fra et miljøperspektiv, er ved drivstoffdistribusjonsstasjoner. Derfor er ståltanker for AdBlue, både underjordiske og overjordiske, i første rekke beregnet for kommersielle drivstoffutsalg. Dette muliggjør effektiv påfylling av både diesel og AdBlue på ett sted. Disse tankene er også praktiske for bedrifter som ønsker å forsyne sin egen bilpark ved bedriftens egne bensinstasjoner.

Standardutstyr


Her er en oversikt over standardutstyret som følger med hver tanker:


DN 600 mannhullslokk med tetning – av AISI 304 rustfritt stål

DN 25 Sugepumperør for AdBlue-pumpe og T-kobling for bypass (inntil 3 stk. på mannhull) – AISI 304 rustfritt stål

DN 50 Måleuttak – AISI 304 rustfritt stål

DN 50 lufterør – AISI 304 rustfritt stål

Reservetilkobling (blindgjort) – AISI 304 rustfritt stål

DN 80 fyllerør med flens – AISI 304 rustfritt stål

DN 100 eller DN 80 kobling for elektronisk måling – AISI 304 rustfritt stål

For overjordiske tanker er suge- og fyllenippler oppvarmet og isolert. Selve tanken er også isolert og utstyrt med et varmeelement (for å opprettholde væsketemperaturen).

Generell Informasjon

Kan leveres som en selvstendig tanker (både overjordisk og underjordisk), eller som et kammer i en over- eller underjordisk flerkammer tanker. 

Standard

 • Overjordisk tank: Produsert i henhold til EN 12285-2
 • Underjordisk tank: Produsert i henhold til EN 12285-1

Konstruksjon

Horisontal, sylindrisk tank

Materiale

Sertifisert karbonstål

Antall kamre

Enkelttanker eller som et kammer i en flerkammertank

Kapasitet (m³)

Fra 3 til 100 m³

Diameter (mm)

Fra 1000 til 2900 mm

Veggens Struktur

Doble vegger eller enkelt vegg 

Driftstemperatur (°C)

Fra -10°C til +35°C

Utvendig belegg

 • Overjordiske Tank: utvendig belegg med korrosjonshindrende belegg og varmeisolering
 • Underjordiske Tank: utvendig belegg med Endopren, testet for gjennombrudd på 6000 V

Innvendig belegg

Beskyttet med et belegg som er motstandsdyktig mot AdBlue

Bruksområde

Lagring og distribusjon av AdBlue

Overjordiske Tanker

 • Plattform for pumpe med tak og LED-belysning
 • Distribusjonskammer som kan åpnes og lukkes med rulleport

Underjordiske Tanker

 • Grønn sone- eller trafikksonekum

Fysisk-kjemiske egenskaper og deres innvirkning på lagring!


AdBlue er kjennetegnet ved spesifikke fysisk-kjemiske egenskaper som spiller en sentral rolle i hvordan den skal lagres. En dyp forståelse av disse egenskapene er avgjørende for å sikre både sikkerhet og effektivitet i lagringen av AdBlue.


Kjemisk Stabilitet

AdBlue, som er en vannbasert urealøsning, krever opprettholdelse av kjemisk stabilitet for å bevare sin effektivitet og høye kvalitet. Eksponering av for høye temperaturer kan forårsake ureafordeling i AdBlue. Derfor er det veldig viktig å lagre AdBlue i områder hvor temperaturen holder seg innenfor et spesifikt spekter, vanligvis fra -5°C til 30°C, for å begrense risikoen for kjemisk fordeling.


Isolasjon og Oppvarming i Tanker

Ståltanker tilpasset for AdBlue er tilstrekkelig isolert og utstyrt med varmeelementer for optimal temperaturkontroll. For selvstendige AdBlue tanker gjennomføres det en termisk isolasjon over hele overflaten. I en flerkammertanker blir AdBlue kammeret oppvarmet. For overjordiske tanker er til- og avløpsrør også oppvarmet. Denne termiske isolasjonen sikrer at også rørledningen som forsyner AdBlue til dispenserne er beskyttet, noe som igjen gjør tankene motstandsdyktige mot ekstreme værforhold, nedbrytning og tap av fysiske og kjemiske egenskaper.


Følsomhet for forurensning

AdBlue er svært følsom for forurensninger, noe som krever oppbevaring i tette og sterile tanker for å beskytte mot eksterne forurensninger. Tankene er designet for å beskytte AdBlue mot skitt og andre forurensninger som kan skade kjøretøyets katalysator. Den tette konstruksjonen av ståltankene sikrer at AdBlue forblir rent og effektivt.


Korrosive Egenskaper

Selv om AdBlue er relativt trygt, kan det ha sterke korrosive virkninger ved feil lagring. Tankene produsert for AdBlue er laget av høykvalitetsstål og beskyttet med et ekstra spesialbelegg mot korrosjon forårsaket av nettopp AdBlue. Disse ståltankene er holdbare, varige og motstandsdyktige mot skiftende værforhold, UV-stråling og mekaniske skader, noe som sikrer langvarig og problemfri bruk.

  Kontakt oss

   
   
   
   
   

  Adresse

  NorContainer by NorFreight

  Storgata 13
  2050 Jessheim

  Norway

  E-post

  sales@norcontainer.com

  Telefon

  +47 480 33 138

  Copyright © Med enerett NorFreight AS