Underjordisk Drivstofftanker

Bruksområder


Vår underjordiske drivstofftanker er utviklet for å lagre flytende drivstoff, samt andre typer av brannfarlige, giftige og etsende flytende stoffer. De er ideelt egnet for en rekke bruksområder, inkludert:


 • som drivstoffdistribusjonspunkter for veitrafikk

 • til industri- og landbruksanlegg

 • til militære enheter og fasiliteter

 • for transportselskaper 

Standardutstyr


Her er en oversikt over standardutstyret som følger med hver tanker:


Mannhull DN 600 – 1 stk. for hvert kammer

Sugegassrør DN 40 eller DN 50 – inntil 7 stk. for hvert kammer

Lufterør DN 50 med ventilasjonsventil – 1 stk. for hvert kammer

Tømmerør DN 40 – 1 stk. for hvert kammer

Fyllerør DN 50 – DN 100 med flens eller hurtigkobling med hydraulisk hevert og godkjent overløpsventil 

Uttak for manuell måling DN 50 med Camlock-hurtigkobling

Uttak for automatisk måling DN 100 med forlenger og Camlock-kobling

Generell Informasjon

 • Innvendig og utvendig overflatebehandling med abrasiv sandblåsing – renhetsgrad Sa 2,5 i henhold til PN-EN ISO 8501-1.

 • Tanken kan tilpasses både vått og tørt lekkasjesøkingssystem

Standard

 • Produsert i henhold til EN 12285-1 eller DIN 6608

Konstruksjon

Horisontal, sylindrisk tank

Materiale

Sertifisert karbonstål S235JR

Antall kamre

Fra 1 til 8

Kapasitet (m³)

Fra 3 til 200 m³

Diameter (mm)

Fra 1000 til 3600 mm

Veggens Struktur

Doble eller enkelt vegger

Driftstemperatur (°C)

Fra -20°C til +50°C

Utvendig belegg

Med Endopren-belegg testet for gjennomslag på 6000 V

Innvendig belegg

Innvendig maling tilleggsmulighet

Bruksområde

 • Lagring av drivstoff ved bensinstasjoner og andre drivstoffutsalgssteder

 • Lagring av andre brennbare, etsende og giftige væsker (for eksempel innen industri, landbruk osv.)

Trafikksonekum

 • Trafikksonekum 920×920, H950 mm
 • Trafikksonekum 1400×740, H950 mm

Trafikksonelokk

 • Trafikksonelokk med luke 920×920 mm, med betongring
 • Vanntett trafikksonelokk 1400×740 mm, 400 kN med betongring

Andre sonekum

 • Grønn sonekum 1200×1400 mm, H1100 mm

Nominell
Kapasitet

Ytre diameter på
innvendig tank

Vegg-
lengde

Total lengde 
på tanken

Klasse A
(S1, S2)

Klasse B
(S1, S2)

Transport-
håndtak (min)

[m³]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[stk.]

S1 – Tykkelsen på innertankens sylindervegg (mm)

S2 – Tykkelsen på innertankens bunn (mm)


*På forespørsel fra kunde, kan vi også levere tanker med andre diametre og kapasiteter.

Hvilken tank passer best for ditt lagringsmedium?


Typen medium som skal lagres spiller en vesentlig rolle i valget av konstruksjon for underjordiske drivstofftanker. Et kritisk konstruksjonselement i disse tankene er antall vegg, eller tanksskall.


For substanser som er nøytrale og ikke representerer en fare ved eventuelle lekkasjer, er enkeltveggede tanker det vanlige valget. Disse enskallstankene er kjent for sin sikkerhet, tetthet og motstand mot ytre påvirkninger.


Når det gjelder lagring av flytende stoffer som er brennbare, etsende, giftige eller kjemisk aggressive, kreves det derimot ekstra sikkerhet og forsterkning. Lovgivningen bestemmer at visse stoffer, som for eksempel dieselolje og bensin, kun kan lagres i toskallstanker. Disse tankene, som har doble vegger, tillater trygg lagring av alle typer aggressive og miljøfarlige stoffer. I disse tankene er stoffet lagret i en indre tank, mens det ytre skallet fungerer som en ekstra beskyttelse mot ukontrollerte lekkasjer. Det ytre skallet skal kunne romme minst 110% av volumet av substansen i den indre tanken. Denne konstruksjonen garanterer tetthet og trygghet ved bruk av underjordisk drivstofftanker.

  Effektive metoder for å oppdage lekkasjer!


  For å oppdage lekkasjer fra underjordiske tanker, benyttes det to hovedmetoder – tørr og våt overvåkning. Disse metodene er effektive for å beskytte miljøet mot potensielle konsekvenser av tanklekkasjer. Avhengig av kundens foretrukne målesystem, tilpasses den underjordiske drivstofftanker deretter for å støtte den valgte overvåkningsmetoden.


  Disse systemene tillater rask identifisering av lekkasjer, noe som muliggjør øyeblikkelig iverksettelse av tiltak for å begrense potensielle uheldige konsekvenser  slik som grunnforurensning eller forurensning av grunnvannet. Disse teknologiene bidrar betydelig til forbedret effektivitet og sikkerhet i lagringen av flytende væsker og andre stoffer.

  Kontakt oss

   
   
   
   
   

  Adresse

  NorContainer by NorFreight

  Storgata 13
  2050 Jessheim

  Norway

  E-post

  sales@norcontainer.com

  Telefon

  +47 480 33 138

  Copyright © Med enerett NorFreight AS